Chào mừng

Bằng ngôn ngữ của quý vị

Chúng tôi mong ước quý vị sẽ nhanh chóng cảm thấy thoải mái trong thành phố của chúng ta.

Quý vị sẽ thấy là dân chúng và các tổ chức ở Regina chủ yếu nói tiếng Anh. Quý vị cũng thấy là có những người khác ở đây nói tiếng của quý vị và giúp quý vị khi quý vị mới đến.

Có nhiều cơ hội học tiếng Anh ở các lớp học với giáo viên. Chúng tôi khuyến khích quý vị tận dụng các cơ hội này càng nhanh càng tốt.

Nếu quý vị mới đến và tìm thông tin về ngôn ngữ, hay về vất kỳ chủ đề nào khác, nơi để khởi đầu là Newcomer Welcome Centre (Trung Tâm Chào Mừng cho Người Mới Đến)

Chào Mừng Quý Vị đến với Regina!